A B C D E F G H İ I J K L M N O P R S T U V Y Z

Baca İle İlgili Deyimler

Bacası tütmek

Yaşaması sürüp gitmek (aile için)

Bacası tütmez olmak

Ailesi dağılmak ya da işi bozulmak

X