A B C D E F G H İ I J K L M N O P R S T U V Y Z

Baş İle İlgili Deyimler

Başının etini yemek

Karşısındakini bezdirinceye, bıktırıncaya kadar sürekli konuşmak veya bir şeyler söylemek Sürekli rahatsız etmek

Başını taştan taşa vurmak

Bir fırsatı kaçırdığı için çok üzülmek, çok pişman duruma düşmek.

Başını kaşıyacak vakti olmamak

İşi başından aşkın olmak. Küçük bir işle uğraşamayacak kadar çok işi olmak.

Başından aşağı kaynar sular dökülmek

Utandırıcı, sıkıcı bir durum karşısında vücudunu sıcak ter basması.

Başına çorap örmek

Birine, haberi olmadan kötü duruma düşürücü davranışta bulunmak.

Başına çıkmak

Birinden yüz bulup ona karşıpek şımarıkça davranmak

Başına vur elinden ekmeğini al

Sessiz, uysal, zayıf kimse.

Başına sarmak

Birine musallat etmek.

Başına kakmak

Yapılan bir iyiliği yüzüne vurarak birini üzmek

Başına feleğin tokmağı inmek

Bir felakete uğramak

X