A B C D E F G H İ I J K L M N O P R S T U V Y Z

Çok İle İlgili Deyimler

Çoğu gitti azı kaldı

Çok zor bir işin devam eden kısmında işin büyük bir kısmının tamamlanması sonucunda kişinin yükünün hafiflemesi için söylediği deyim örneğidir.

Çok şey!

Şaşırtıcı bir olay ya da söz karşısında söylenir.

Çok olmak

Davranışlarıyla haddini aşarak artık dayanılmaz duruma gelmek, karşısındakini usandırmak.

Çok görmek

Ondan esirgemek, bir kimseyi o şeye değer bulmamak. Bir kimsenin yaptığını, davranışını yadırgamak.

X