A B C D E F G H İ I J K L M N O P R S T U V Y Z

Dil İle İlgili Deyimler

Dillere düşmek

Dedikodu malzemesi olmak, dedikodu edilir olmak

Dil
Dilinin altındaki baklayı çıkartmak

Söylemekten kaçınılan bir şeyi bir şekilde söylettirmek, ortaya dökmek.

Dil
Dilinin altındaki baklayı çıkarmak

Gizli tutulması gereken bir şeyi söylemek

Dil
Dilini zaptetmek

Konuşmamak

Dil
Diline düşmek

Yermek veya alay etmek amacıyla birinin kötü veya yanlış davranışını sürekli söylemek

Dil
Dilinde tüy bitmek

Tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak

Dil
Dili çetrefilli olmak

Rahat ve düzgün konuşamamak

Dil
Dili varmamak

Karşısındakini üzeceğini düşündüğü sözü söylemeye gönlü elvermemek, söyleyememek, utanmak.

Dil
Dili dolaşmak

Korku, heyecan, hastalık, utangaçlık, sarhoşluk gibi sebeplerle söyleyeceğini şaşırarak karıştırmak

Dil
Dili bir karış

Susamak, koşmak ya da yürümekten dolayı çok yorulmak.

Dil
X