A B C D E F G H İ I J K L M N O P R S T U V Y Z

El İle İlgili Deyimler

Elini kolunu sallaya sallaya gelmek

Gerekirken hiçbir armağan yada işe yarar bir şey getirmeksizin gelmek.

El
Elini kolunu sallaya sallaya gezmek

Pervasızca, kimseden çekinmeden dolaşmak. Elini kolunu sallaya sallaya gezen insanlar, toplum tarafından pek sevilmez.

El
Elini kulağına atmak

Gazel yada türkü söylemek üzere elini kulak kepçesinin arkasına koymak.

El
Elini oynatmak

Parayı esirgememek

El
Elini sürmemek

Eliyle dokunmamak. Bir şeyi kendine yakıştırmayarak yapmamak, tenezzül etmemek.

El
Elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak

Evde hiçbir iş görmeden rahat bir yaşam sürmek, pek nazlı olmak.

El
Elini uzatmak

Yardım etmek

El
Elini veren kolunu alamaz

Bir kimse, küçük bir yardımda bulunmak isteyeni kendi çıkarı için büyük özverilere zorlar, ağır zararlara uğratır.

El
Elinin altında

Her zaman kolayca alınıp kullanılabilecek yerde ve yakınlıkta.

El
Elinin körü

(hakaret) Sözle rahatsız edilme durumlarında azarlama yollu verilen karşılık.

El
X