A B C D E F G H İ I J K L M N O P R S T U V Y Z

Kafa İle İlgili Deyimler

Kafayı üşütmek

Delilik belirtisi göstermek, delirmek.

Kafaya takma

Kişinin bir durumu veya kimseyi sürekli olarak düşünmesi.

Kafasının bir tahtası noksan olmak

Çılgın, deli. Alışılmadık işler yaparak çevresindekileri şaşırtan kimse.

Kafasında şimşekler çakmak

Birdenbire zihninde bir düşünce doğmak. Çok üzülmek, sarsılmak.

Kafasına girmek

Kandırıp kendi fikrine yönlendirmek. Düşüncelerini birine aşılayarak onun da kendisi gibi düşünmesini sağlamak.

Kafasına dank etmek

Daha önce göremediği bir gerçeği görerek birden bire ayılmak, doğruyu görmek.

Kafası şişmek

Gürültüden rahatsız olmak. Zihni yorulmak.

Kafası çalışmak

Aklı, zekâsı yerinde olmak. Akıllıca, zekice işler yapabilmek.

Kafası yerinde olmamak

Kafası çok yorgun olmak. Olan biteni gereği gibi sağlıklı bir şekilde düşünememek.

X