A B C D E F G H İ I J K L M N O P R S T U V Y Z

Ocak İle İlgili Deyimler

Ocağını söndürmek

Bir kimsenin evini barkını yıkmak, soyunu kurutmak. Çoluk çocuğunu aile reisini öldürmek.

Ocağına incir ağacı dikmek

Birinin evini barkını dağıtmak Birinin varlığına ya da saygınlığına yönelik harekette bulunmak

Ocağına düşmek

Birine sığınarak ondan korunma istemek. Yardım talebinde bulunmak.

Ocağı tütmek

Soyu türeyip gitmek. Ailesinde erkek çocuğu bulunmak.

Ocağı sönmek

Aile dağılmak, yok olmak, çoluk çocuk yok olmak

Ocağı batmak

Yuvası yıkılmak veya soyu tükenmek

X