A B C D E F G H İ I J K L M N O P R S T U V Y Z

Para İle İlgili Deyimler

Para babası

Çok zengin. Parası pulu, malı çok olan kimse.

Para basmak

Çok kazanmak. Çokça para harcamak. Kumarda ortaya para koymak. Kalpazanlık yapmak.

Para dökmek

Çok para harcamak. Masrafta yapmak. Harcamada bulunmak.

Para yatırmak

Kazanç getirmesi umulan bir iş için yatırımda bulunmak. Banka veya benzeri bir yere koymak.

Para peşin kırmızı meşin

Alışverişin peşin olduğunu anlatır

Para yemek

Hesapsızca çok para harcamak. Zimmetine para geçirmek, çalıştığı yerden kimseye duyurmadan para araklamak.

Paragözlü

Gözü paradan başka bir şey görmeyen, tüm hesaplarını para üzerine yapan, para canlısı.

Parasını sokağa atmak

Parasını kazanç getirmeyecek bir işe yatırmak. Gereksiz harcama ve yatırımda bulunmak.

Paraya kıymak

Para harcamak. Çok olsa da para harcanması gereken bir işe para yatırmak.

Paraya para dememek

Kazancı bol olmak

X