1. Anasayfa
 2. Bilgi

Türkçede Büyük Harflerin Yazımı ve Kullanışı


0
Deyim - Reklam Alanı (Yazı Sonu)

Türkçe’de Büyük Harflerin Yazımı ve Kullanışı

 • Ak akçe kara gün içindir.
 • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. (Atatürk)
1. Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem vb.) konur:
 • Atatürk “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” diyor.
 • Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç)

UYARI: İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle baş­lamaz:

 • Bir zamanlar -bu zamanlar çok da uzak değildir, bundan on, on iki yıl önce- Türk saltanatının maddi sınırları uçsuz bucaksız denilecek ka­dar genişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 • Bu sefer de onları -her zamanki yerlerinde bulmak ihtimaliyle- farkında olmadan aramıştım. (Ahmet Hamdi Tanpınar)
2. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar:
 • Menfaat sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. (Cenap Şahabettin)

UYARI: İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıra­landığında bunlar büyük harfle başlamaz:

 • Bu eskiliği siz de çok evde görmüşsünüzdür: duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler… (Memduh Şevket Esendal)

UYARI: Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime özel ad değilse büyük harfle başlamaz:

 • 2007 yılında Türk Dil Kurumunun 75. yılını kutladık.
3. Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede de ilk harf büyük yazılır:
 • “Banka, bütçe, devlet, fındık, kanepe, menekşe, şemsiye” gibi yüzlerce ke­lime, kökenleri yabancı olmakla birlikte artık dilimizin malı olmuştur.
 • “Et-, ol-” fiilleri, dilimizde en sık kullanılan yardımcı fiillerdir.

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Muhibbi)

Deyim - Reklam Alanı (Yazı Sonu)

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. (Mehmet Akif Ersoy)

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. (Yahya Kemal Beyatlı)

1. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar: 
 • Mustafa Kemal Atatürk
 • İsmet İnönü
 • Kâzım Karabekir
 • Ahmet Haşim
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Yunus Emre
 • Karacaoğlan
 • Âşık Ömer
 • Wolfgang von Goethe
 • Vilhelm Thomsen

UYARI: Takma adlar da büyük harfle başlar:

 • Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)
 • Demirtaş (Ziya Gökalp)
 • Tarhan (Ömer Seyfettin)
 • Aka Gündüz (Hüseyin Avni, Enis Avni)
 • Kirpi (Refik Halit Karay)
 • Deli Ozan (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 • Server Bedi (Peyami Safa)
 • İrfan Kudret (Cahit Sıtkı Tarancı)
 • Mehmet Ali Sel (Orhan Veli Kanık)
2. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar:
 • Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk
 • Kaymakam Erol Bey
 • Dr. Alâaddin Yavaşça
 • Sayın Prof. Dr. Hasan Eren
 • Mustafa Efendi
 • Zeynep Hanım
 • Bay Ali Çiçekçi
 • Mareşal Fevzi Çakmak
 • Yüzbaşı Cengiz Topel
 • Mimar Sinan
 • Fatih Sultan Mehmet
 • Genç Osman
 • Deli Petro

UYARI: Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle baş­lar:

 • Baba Gündüz
 • Dayı Kemal
 • Hala Sultan
 • Nene Hatun
 • Gül Baba
 • Susuz Dede
 • Telli Baba

UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar:

 • Tülay ablama gittim. Ayşe teyzemin keki çok güzel.
3. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle baş­lar:
 • Uzak Doğu’dan gelen heyeti Vali dün kabul etti.
4. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar:
 • Sayın Bakan,
 • Sayın Başkan,
 • Sayın Rektör,
 • Sayın Vali,

UYARI: Mektuplarda ve resmî yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar:

 • Sevgili Kardeşim,
 • Aziz Dostum,
 • Değerli Dinleyiciler,
5. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar:
 • Boncuk
 • Fındık
 • Minnoş
 • Pamuk
6. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar:
 • Alman
 • Arap
 • İngiliz
 • Japon
 • Rus
 • Türk
 • Kazak
 • Kırgız
 • Oğuz
 • Özbek
 • Tatar
 • Hacımusalı
 • Karakeçili
7. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar:
 • Türkçe
 • Almanca
 • İngilizce
 • Rusça
 • Arapça
 • Oğuzca
 • Kazakça
 • Kırgızca
 • Özbekçe
 • Tatarca
8. Devlet adları büyük harfle başlar:
 • Türkiye Cumhuriyeti
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Suudi Arabistan
 • Azerbaycan
 • Kırım Özerk Cumhuriyeti
9. Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar:
 • Müslümanlık
 • Müslüman
 • Hristiyanlık
 • Hristiyan
 • Musevilik
 • Musevi
 • Budizm
 • Budist
 • Hanefilik
 • Hanefi
 • Katoliklik
 • Katolik
10. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar:
 • Allah
 • Tanrı
 • İlah
 • Cebrail
 • Zeus
 • Osiris
 • Kibele

UYARI: “Tanrı, Allah, İlah” sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar:

 • Eski Yunan tanrıları
 • Müzik dünyasının ilahı
 • “Amerika’da kaçakçılığın allahları vardır.” (Tarık Buğra)
11. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar:
 • Merkür
 • Neptün
 • Satürn
 • Halley

UYARI: Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar:

 • Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. (Hüseyin Cahit Yalçın)
12. Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır:
 • Batı medeniyeti
 • Doğu mistisizmi

UYARI: Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır:

 • Bursa’nın doğusu
 • Ankara’nın batısı
13. Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar:
 • Afrika
 • Asya
 • Güneydoğu Anadolu
 • İç Anadolu
 • İstanbul
 • Taşkent
 • Turgutlu
 • Ürgüp
 • Akçaköy
 • Çayırbağı
 • Bahçelievler
 • Kızılay
 • Sarıyer
14. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar:
 • Ağrı Dağı
 • Aral Gölü
 • Asya Yakası
 • Çanakkale Boğazı
 • Dicle Irmağı
 • Ege Denizi
 • Erciyes Dağı
 • Fırat Nehri
 • Süveyş Kanalı
 • Tuna Nehri
 • Van Gölü
 • Zigana Geçidi

UYARI: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar:

 • Konya ili
 • Etimesgut ilçesi
 • Uzungöl beldesi
 • Taflan köyü
15. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar:
 • Halit Rifat Paşa Mahallesi
 • Yunus Emre Mahallesi
 • Karaköy Meydanı
 • Zafer Meydanı
 • Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
 • Ziya Gökalp Bulvarı
 • Nene Hatun Caddesi
 • Cemal Nadir Sokağı
 • İnkılap Sokağı
16. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün ke­limeleri büyük harfle başlar:
 • Dolmabahçe Sarayı
 • İshakpaşa Sarayı
 • Çankaya Köşkü
 • Horozlu Han
 • Ankara Kalesi
 • Alanya Kalesi
 • Galata Köprüsü
 • Mostar Köprüsü
 • Beyazıt Kulesi
 • Zafer Abidesi
 • Bilge Kağan Anıtı
17. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yer adının ilk harfi büyük yazılır:
 • Hisar’dan
 • Boğaz’dan
 • Köşk’e
18. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar:
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Türk Dil Kurumu
 • Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 • Devlet Malzeme Ofisi
 • Millî Kütüphane
 • Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Atatürk Orman Çiftliği
 • Çankaya Lisesi
 • Anadolu Kulübü
 • Mavi Köşe Bakkaliyesi
 • Türk Ocağı
 • Yeşilay Derneği
 • Muharip Gaziler Derneği
 • Bakanlar Kurulu
 • Türk Dili Dergisi Yayın Danışma Kurulu
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
19. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar:
 • Medeni Kanun
 • Türk Bayrağı Tüzüğü
 • Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği
20. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle baş­lar:
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim’de toplanır. Bu yıl ise Meclis, yeni döneme erken başlayacak.
 • Türk Dil Kurumu çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Kurumun 21 Mayıs 2009 tarihinde Kars’ta düzenlediği toplantıda kullanıma açıldı.
 • 2876 sayılı Kanun bu yıl yeniden gözden geçiriliyor.
 • Yazarlara ödenecek telif ücreti, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ne göre düzenlenmektedir. Yapılan işlem Yönetmelik’in 4’üncü maddesine aykırı düşmektedir.
21. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar:
 • Nutuk
 • Safahat
 • Kendi Gök Kubbemiz
 • Anadolu Notları
 • Sinekli Bakkal
 • Türk Dili
 • Türk Kültürü
 • Varlık
 • Resmî Gazete
 • Hürriyet
 • Milliyet
 • Türkiye
 • Yeni Asır
 • Kaplumbağa Terbiyecisi
 • Yorgun Herkül
 • Saraydan Kız Kaçırma
 • Onuncu Yıl Marşı

UYARI: Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz:

 • Milliyet gazetesi
 • Türk Dili dergisi
 • Halı Dokuyan Kızlar tab­losu

UYARI: Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır:

 • Mai ve Siyah
 • Suç ve Ceza
 • Leyla ile Mecnun
 • Turfanda mı, Turfa mı?
 • Diyorlar ki
 • Dünyaya İkinci Geliş yahut Sır İçinde Esrar
 • Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe
 • Ben de Yazdım, Atatürk Kültür
 • Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

UYARI: Özel adın tamamı büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki de büyük harfle yazılır:

 • DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
22. Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar:
 • Cumhuriyet Bayramı
 • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
 • Ramazan Bayramı
 • Kurban Bayramı
 • Nevruz Bayramı
 • Miraç Kandili
 • Anneler Günü
 • Öğretmenler Günü
 • Dünya Tiyatro Günü
 • 14 Mart Tıp Bayramı
 • Hıdırellez
23. Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum vb. toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır:
 • VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
 • Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni
 • Karamanlı Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı
24. Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar:
 • Kurtuluş Savaşı
 • Millî Mücadele
 • Cilalı Taş Devri
 • İlk Çağ
 • Lale Devri
 • Cahiliye Dönemi
 • Buzul Dönemi
 • Millî Edebiyat Dönemi
 • Servetifünun Dönemi’nin
 • Tanzimat Dönemi’nde
25. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar:
 • Türklük
 • Türkleşmek
 • Türkçü
 • Türkçülük
 • Türkçe
 • Avrupalı
 • Avrupalılaşmak
 • Asyalılık
 • Darvinci
 • Konyalı
 • Bursalı

UYARI: Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz:

 • acem (Türk müziğinde bir perde)
 • hicaz (Türk müzi­ğinde bir makam)
 • nihavent (Türk müziğinde bir makam)
 • amper (elektrik akımında şiddet birimi)
 • jul (fizikte iş bi­rimi)
 • allahlık (saf, zararsız kimse)
 • donkişotluk (gereği yokken kahra­manlık göstermeye kalkışma)

UYARI: Para birimleri büyük harfle başlamaz:

 • avro
 • dinar
 • dolar
 • lira
 • kuruş
 • liret

UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz.

UYARI: Müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz:

 • acemaşiran
 • acembuselik
 • bayati
 • hicazkâr
 • türkü
 • varsağı
 • bayatı
26. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar:
 • Antep fıstığı
 • Brüksel lahanası
 • Frenk gömleği
 • Hindistan cevizi
 • İngiliz anahtarı
 • Japon gülü
 • Maraş dondurması
 • Van kedisi
 • 29 Mayıs 1453 Salı günü
 • 29 Ekim 1923
 • 28 Aralık 1982’de göreve başladı.
 • Lale Festivali 25 Haziran’da başlayacak.

UYARI: Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar:

 • Okullar genel­likle eylülün ikinci haftasında öğretime başlar.
 • Yürütme Kurulu toplantı­larını perşembe günleri yaparız.
 • Giriş
 • Çıkış
 • Müdür
 • Vezne
 • Başkan
 • Doktor
 • Otobüs Durağı
 • Dolmuş Du­rağı
 • Şehirler Arası Telefon
 • 3. Kat
 • 4. Sınıf
 • 1. Blok

Deyim - Reklam Alanı (Yazı Sonu)
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 1
  harika
  Harika
 • 0
  s_per
  Süper
 • 0
  anlams_z
  Anlamsız
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir